Szállítás, fizetés és garancia

A webáruházban a vásárlás kizárólag előzetes regisztráció alapján történhet.

 

Eladó igyekszik mident megtenni annak érdekében, hogy vevő a lehető legkényelmesebben és leggyorsabban megkapja a vásárolt terméket. A webáruházban történő megrendelésről ezért vevő egy automata visszaigazolást kap. Ebben tudja ellenőrizni a vásárlás során megadott adatokat és a vásárolt termékeket. Ha ebben valamilyen téves információt észlel, köteles haladéktalanul jelezni eladó felé(e-mailben, vagy telefonon), hogy a hibás adat javításra kerüljön és a szállításra akadálytalanul sor kerülhessen. A megrendelést követően, minden esetben telefonos egyeztetésre kerül sor a szállítás időpontjáról.

 

A termékek szállítási határideje változó. Raktáron lévő termékek esetében a megrendelést követő 1-2 munkanap, egyéb esetben a telefonon egyeztetett időpont.

 

Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy eladó köteles e-mailben vagy telefonon felvenni a kapcsolatot vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

A vásárló köteles a megrendelőlapon minden adatát pontosan megadni, a nem megfelelően megadott adatok miatti károkért a holjarsz.hu Kft. felelősséget nem vállal.

 

A megrendelést mindaddig lehet módosítani, míg az áru szállítónak történő átadása meg nem történt. A megrendelés módosítását írásban, e-mailben tudjuk elfogadni. Ekkor a szállítási határidő a megrendelés módosításától lép újra életbe.

 

A megrendelés leadása után 48-72 órán belül felvesszük a megrendelővel a kapcsolatot e-mailben vagy telefonon. Amennyiben ez nem sikerül, a megrendelést törölhetjük.

 

A szállítás minden esetben személyesen vagy futárszolgálat útján történik. Személyes átvétel Budapest 3. kerületben, a Bécsi út 120. szám alatti irodaházban lehetséges, előre egyeztetett időpontban. A megvásárolt termékek kiszállítása bruttó 40.000,- Ft-ot meghaladó vásárlás esetén díjmentes. Bruttó 40.000,- Ft alatti vásárlás esetén a kiszállítási díj előreutalással bruttó 1.790,- Ft, utánvéttel bruttó 2.300,-Ft.

 

Vevő köteles az általa megrendelt terméket kiszállításkor átvenni, majd a vételárat az eladóval előzetesen egyeztetett módon megfizetni.

 

Lehetséges fizetési módok:
 
- Kiszállítás előtt, előreutalással a holjarsz.hu Kft., K&H Bank Zrt. vezetett folyószámlájára.
- Futárszolgálattal történő kiszállítás esetén előre utalással a holjarsz.hu Kft., K&H Bank Zrt.-nél vezetett folyószámlájára. 
Számlaszám: 10403370-50526789-49661000
- Futárszolgálattal történő kiszállítás esetén az áru átvételekor, a futárnak készpénzben, vagy bankkártyával (utánvétel).
- Személyes átvétel esetén (1034 Budapest. Bécsi út 120. 4. emelet 415.) előre utalás, készpénz vagy bankkártya.
 
Bankkártyával történő fizetés esetén az alábbi kártyákat fogadja el terminálunk:

Bankkártyás fizetés

 

Vevő köteles a terméket az átvételkor átvizsgálni, az esetlegesen sérült csomagolású terméket nem köteles átvenni, arról a szállítóval jegyzőkönyvet kell felvetetni, majd az eladót és a szállító céget is írásban értesíteni.

 

A fentiek érvényesek arra az esetre is, melynek során a terméket nem a vevő, hanem egy harmadik fél veszi át!

 

Amennyiben a vevő az átvételt alapos ok hiányában megtagadja, úgy eladó jogosult a vételár 25%-át visszatartani, ezen kívül vevő köteles a visszaszállítás 1.490,-Ft-os díját az holjarsz.hu Kft. részére kifizetni.

 

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét e-mailben, írásban kell jeleznie, és azt az holjarsz.hu Kft.-nek vissza kell igazolnia. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költség nem terheli.

 

A vevő a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján az  áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben az eladó köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül visszatéríteni. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

 

A holjarsz.hu Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárát a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a vevőt terhelik. Csomagolás nélkül az eladó a terméket visszavenni nem tudja. Az holjarsz.hu Kft. ezen kívül követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

A holjarsz.hu Kft. az oldalain található esetleges hibákért, elírásokért a 45/2014 sz. (II. 26.) kormányrendelet és a Ptk. szerint vállalja a felelősséget. A vevők elállhatnak a hibás adatokkal közölt termékek megrendelésétől. Kivételt képeznek a termékekről készült fotók, mivel ezek nem minden esetben az adott terméket ábrázolják, az ebből az okból történő elállást nem áll módunkban elfogadni, ill. az árban történt nyilvánvaló elírás, melyről az automata visszaigazoló e-mailt követő második e-mailben értesítjük a vevőt. A termékleírások a gyártók hivatalosan megadott adatai alapján lettek elkészítve. Amennyiben a gyártó adta meg az adatokat hibásan, melyet aztán eladó átvett, abban az esetben eladót felelősség nem terheli az ebből adódó károkért.

 

Ha a termékek nincsenek készleten, akkor nem vállalunk felelősséget azért, ha a megrendelést részben vagy egészben önhibánkon kívül(pl. készlethiány)30 napon túl sem tudjuk teljesíteni. Ebben az esetben az áru előre kifizetett ellenértékét visszautaljuk a vevő részére, vagy megegyezés esetén a terméket egy későbbi időpontban szállítjuk.

 

A holjarsz.hu Kft. fenntartja a jogot, hogy bármely termék forgalmazását előzetes bejelentés nélkül megszüntesse(akár a rendelést követően is). Rendelés esetén erről vevőt írásban tájékoztatjuk.

 

Garancia, alkatrészellátás:

 

Az eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991.(IX.10.)sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

 

Vevő köteles a termékhez kapott számlát megőrizni, mert a garancia ennek hiányában nem érvényesíthető. Az általunk forgalmazott termékek alkatrészellátását legjobb tudásunk szerint biztosítjuk. Önhibánkon kívül adódó alkatrészellátási zavarok miatt a felelősséget nem vállaljuk(pl. megszűnik a gyártó cég). Alkatrészek esetében a szállítási határidő mindig egyedileg kerül meghatározásra!

 

A jótállást vevő a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatoknál, vagy a holjarsz.hu Kft. telephelyén (1034 Budapest, Bécsi út 120., 415. iroda) érvényesítheti. Utóbbi esetben eladó juttatja el a terméket a javító szolgálathoz. A javított termék átvételére vevőnek ebben az esetben szintén a holjarsz.hu Kft. telephelyén van lehetősége.

 

Rendszerhibák:

 

Eladó a rendelés, a számítógépes feldolgozás során bekövetkező, önhibáján kívül álló számítástechnikai, ill. ezzel összefüggő meghibásodásokból keletkező károkért felelősséget nem vállal.

 

Jogi háttér:

 

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központ Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szabályai az irányadóak.

 

Felmerülő egyéb kérdéseivel forduljon bizalommal munkatársunkhoz az holjarsz@holjarsz.hu címen.